📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Filtrace

Filtry dokáží ochránit dýchací cesty člověka před prachem či kapalnými aerosoly, stejně tak mohou ale poskytovat ochranu před viry a bakteriemi či toxickými výpary a radioaktivními aerosoly. Ochranu pak zajišťují masky, polomasky, filtry, respirátory či ústenky.

Kde všude se filtrace využívá?

Filtrace vzduchu najde své uplatnění na mnoha místech, kde se vyskytuje prašné či jinak rizikové prostředí. Své uplatnění tedy najde například v chemickém, petrochemickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, stejně tak ale i v laboratořích či nemocnicích.

Není filtr jako filtr

Tzv. vzduchové filtry pevných částic jsou zařízení, která  během procesu filtrace oddělují pevné částice od protékajícího vzduchu. Tímto způsobem jsou tak ze vzduchu odděleny například prachové částice. Ty jsou pak zachycovány na povrchu filtračních prvků, případně mezi nimi. Asi není třeba zmiňovat, že není filtr jako filtr a mezi jednotlivými produkty jsou rozdíly. U filtrů je třeba si všímat jejich charakteristiky, tedy souboru údajů o vlastnostech daného filtru.

Co jsou částicové filtry

Částicové filtry slouží, jak samotný název napovídá, k ochraně svého nositele před škodlivinami které se nacházejí ve vzduchu. Ty mohou mít podobu prachu, ale také například kouře či dýmu.
Tyto filtry musí mít dle normy ČSN EN 529 specifické označení – konkrétně se pak jedná o typ, třídu, barvu, ale také označení výrobce, značku CE a číslo normy. Jako příklad skvěle poslouží částicový kombinovaný filtr P3 R. Ten poskyktuje ochranu před škodlivými pevnými a tekutými částicemi, biologickými a radioaktivními pevnými a také tekutými aerosoly, bakteriemi či viry.

Další označení

Jak už bylo zmíněno, filtry musejí mít specifické označení. Na etiketě najdeme například písmeno P, které označuje filtrační účinnost protičásticového filtru. Tato účinnost se udává na stupnici 1–3. P1 značí nízkou účinnost, P2 střední účinnost a P3 vysokou účinnost. Dále je možné si všimnou i písmene R – toto písmeno je možné vidět na filtrech, které jsou vhodné k opakovanému použití. Je možné se setkat také s písmenem D, které označuje, že byl produkt testován na dolomitický prach. Posledním písmenem je pak S – to značí, že produkt je vhodný jako ochrana jen proti aerosolům v pevném skupenství.