📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

PVC

PVC je zkratka znamenající polyvinylchlorid. Jedná se o jednu z nejčastěji používaných umělých hmot.

Rozdělujeme dva základní typy této hmoty, tvrdý PVC (často nazývaný Novodur). Tvrdý PVC má velmi dobré vlastnosti, mezi které patří odolnost proti rozpouštědlům a chemickým vlivům, odolnost proti stárnutí, dobrá tepelná odolnost, dobrá obrobitelnost a svařitelnost, zdravotní nezávadnost. Díky těmto vlastnostem je tvrdý PVC často používán na výrobu potrubí a nádrží pro odpadní či pitnou vodu. Hojně se v poslední době používá na výrobu okenních rámů (plastová okna).

Měkčený PVC se vyrábí želatinací PVC s vhodnou látkou, nejčastěji bývají používány ftaláty, bohužel ty se ukazují jako potenciálně zdraví škodlivé, proto je snaha nahradit je méně rizikovými látkami. Měkčený PVC je oproti neměkčenému měkký a ohebný, proto je používán například na hadice či podlahové krytiny. Díky výborným vlastnostem na vlhké povětrnosti se jím potahují tkaniny z důvodu nepromokavosti.

Jako nevýhodu PVC můžeme zmínit to, že při spalování (požár) uvolňuje toxické plyny, proto se nehodí do prostor se zvýšeným rizikem požáru.