📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Sandblasting

Pojem „Sandblasting“, potažmo „Abrasive blasting“ je totéž, co jeho český ekvivalent „Otryskávání“, též také „Tryskání“ anebo dokonce „Pískování“. Vždy je to ale absolutně totéž – technologický postup, při němž se za pomoci proudu písku (funguje zde jako abrazivní částice) otryskává nějaký tvrdý materiál.

I když se nejčastěji používá pro abrazivum písek, dá se narazit v praxi i na materiály jiné: tak třeba jde použít i piliny tvrdého dřeva, drť měkkých hornin, drť pecek nebo skořápek ořechů, ocelové broky, křemičitý písek, korund, ocelovou drť, litinovou drť, strusku anebo cokoliv podobných vlastností (občas někdo používá i abraziva rozpuštěna v tekutině), zkrátka, co má právě firma po ruce.

Sandblasting je hojně využívaný u nožů.

Jakou má pískování historii?

Celý proces pískování je poměrně starý – již v roce 1870 si jej nechal patentovat Benjamin Chew Tilghman (USA patent 104 408). A nutno doplnit, že již tehdy to byl proces značně nezdravý a dnes jsou při něm zcela nezbytné ochranné pomůcky, protože pracující osoba celou dobu přicházela do styku s křemičitým pískem, takže pokud ho někdo systematicky vdechoval, bylo jen otázkou času, než umře na těžké a smrtelné poškození plic dnes známé jako silikóza.

K čemu se pískování dnes používá a dříve používalo?

Asi tím nejčastějším praktickým využitím pískování je dnes oblast strojírenská, kde se s jeho pomocí čistí odlitky před další povrchovou úpravou (třeba běžným lakováním). Pískování totiž naprosto perfektním způsobem odstraňuje jakékoliv stopy po obrábění. Dnes patří k nejpoužívanějším způsobům patrně použití tryskání tlakovzdušného, při němž jsou částice písku unášeny vzduchem, avšak své místo má i tryskání mechanické, při němž je abrazivní materiál vrhán rychle rotujícími lopatkami.

Sandblasting

Dnes se však často pískování využívá i ve stavebnictví pro jemnější opracování kamení, betonu nebo zdiva. Populární je i ve městech, kde jde o jednu z klíčových metod, jak dostat ze zdiva, fasád, sloupů a jiných povrchů všelijaké barvy, nástřiky (graffiti) a jakákoliv obdobná případná znečištění.

Své místo má ovšem pískování i v umění, kde je využíváno jako zajímavá a efektní technika neobvyklé povrchové úpravy. To jsou všelijaká ta těžítka, hrnky, zrcadla apod. Pískovat však jde i věci z keramiky a dřeva. A dnes je velmi populární i reklamní pískování dárkových předmětů přes formu dávající jim specifický tvar.

Jaké státní normy u nás pro pískování platí?

„Základní stupně očištění povrchu podle ČSN ISO 8501-1 odpovídá DIN 55928, resp. švédskému standardu SIS 055900:

  • Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
  • Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
  • Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
  • St 2 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
  • St 3 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.“