📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Stupně ochrany IP

Koupili jste si výrobek, který má v popisu ‘stupeň ochrany IP68’? Nebo jiné označení začínající na IP, kdy následuje jiné dvojčíslí? Co to vlastně znamená a k čemu je to dobré? Na všechny tyto otázky si odpovíme v našem následujícím článku.

Ingress Protection neboli International Protection Code, neboli IPxx

Každý jsme se někdy v životě setkali s výrobkem v jehož popisu bylo napsáno ‘IP68’ nebo ‘IP44’ případně jiné. Většina z nás asi ví, že se jedná o určení stupně ochrany daného výrobku před vnějšími vlivy. Co však jednotlivá čísla znamenají a jaký stupeň ochrany je ideální?

Na to si společně odpovíme v následujícím článku.

Stupně ochrany IP jsou primárním ukazatelem odolnost proti mechanickému poškození/nebezpečnému dotyku, proti vniknutí nežádoucích předmětů a také stupeň voděodolnosti daného výrobku. Skládá se ze dvoumístného čísla, kdy první číslo za IP je stupeň ochrany proti mechanickým vlivům a vniknutí vnějších částic a druhé číslo označuje stupeň ochrany proti vniknutí kapaliny (konkrétně vody).

Stupně ochrany proti mechanickým vlivům a vnějším částicím.

Níže jsou uvedeny stupně ochrany proti mechanickým vlivům, kdy první číslo z udávaného dvojčíslí definuje stupeň ochrany produktu.

IP0X: Bez ochrany dotykem a vniknutí cizích předmětů.

Tento stupeň je bez jakékoliv ochrany produktu. Tedy velmi náchylný k mechanickému poškození, průniku vnějších částit a vody.

IP1X: Ochrana proti dotyku dlaní (jejím hřbetem) a proti vniknutí cizích předmětů/těles větších než 50 mm.

IP2X: Ochrana před vniknutím cizích předmětů/těles větších než 12,5 mm.

IP3X: Ochrana před vniknutím cizích předmětů/těles větších než 1mm.

IP4X: Ochrana před vniknutím cizích předmětů/těles větších než 1mm.

IP5X: Ochrana před usazeným prachem a jakýmkoli cizím předmětem/tělesem.

IP6X: Plná ochrana před jakýmkoliv prachem a vniknutím cizích předmětů a těles (prachotěsné)

Stupně ochrany - odolnost proti vodě

Následující označení, které je druhým číslem udávaného dvojčíslí označuje míru ochrany před působením vody.

IPX0: Bez ochrany proti vniknutí vody.

IPX1: Ochrana před svisle kapající vodou v množství 1-1,5 mm za minutu.

IPX2: Ochrana před svisle kapající vodou do úhlu náklonu 15° v množství 3-3,5 mm za minutu.

IPX3: Ochrana před stříkající vodou v úhlu náklonu 60° v množství 10 l/min. po dobu nejméně 5 minut.

Zde se prakticky jedná o jakékoli pokropení výrobku vodou nebo dešti.

IPX4: Ochrana proti stříkající vodě ve všech úhlech náklonu v množství 10 l/min. po dobu nejméně 5 minut.

Jedná se ochranu před jakýmkoliv deštěm včetně silného deště.

Nejčastějším standardem ochrany je v tomto případě IP44 a setkáte se s ním například u zásuvek určených pro vnější použití (exteriér)

IPX5: Odolnost proti tryskající vodě o průměru 6,5 mm ve všech úhlech náklonu, průtoku 12,5l/min. ze vzdálenosti 3 metrů po dobu minimálně 3 minut.

IPX6: Odolnost proti silně tryskající vodě (vlnobití) ve všech směrech při průtoku 100l/min., trysky o průměru 12,5mm ze vzdálenosti 3 metrů po dobu 3 minut.

IPX7: Odolnost proti dočasnému ponoření do hloubky jednoho metru s maximální dobou ponoru 30 minut.

IPX8: Odolnost úplného ponoření do vody (avšak POZOR, dle podmínek určených výrobcem!)

IPX9: Odolnost proti trvalému ponoření do vody, zvýšenému tlaku a teplotě včetně odolnosti pro čištění párou (POZOR! Bližší podmínky udává výrobce)

IP69K: Nejvyšší možný stupeň krytí. Ochrana před trvalým ponořením, zcela prachotěsné, s odolností vůči tlaku do 100 barů a teplotě do 80° ze vzdálenosti 100mm.

Můžete se také setkat s přídavným označením písmeny. Takto jsou označeny výrobky, které mají doplňující vlastnosti.

H: Zařízení vysokého napětí

M: U těchto výrobků jsou zkoušeny negativní účinky působení vody na produkt, jehož pohyblivé části jsou v přímém kontaktu s vodou.

S: U výrobků jsou zkoušeny negativní účinky působení vody na produkt, jehož nepohyblivé části jsou v přímém kontaktu s vodou.

W: Tyto produkty jsou vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek, jejich stupeň ochrany je dosaženo dodatečně přidanými vlastnostmi či jinými metodami.

Tak teď už víte, co všechny udávané stupně znamenají a jak je onen produkt chráněn před externími vlivy. Pokud si u nějakého výrobku nejste jistí (nekvalitní konstrukce, provedení, těsnění apod.) určitě takový produkt vraťte prodejci (reklamujte), případně si stupeň ochrany prověřte u výrobce onoho produktu.

Tyto stupně ochrany podléhají testování v laboratořích a normě ČSN EN 60529:1991 (mezinárodní norma je IEC 529:1989 - pokud kupujete výrobek v zahraničí) a výrobce vám musí na vyžádání poskytnout laboratorní protokol, případně prohlášení o shodě (declaration of conformity), které vydává na základě testovacího protokolu kde je třída ochrany produktu uvedena.