📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Tvrdosti HRC

Tvrdost kovu je mechanická vlastnost určitého materiálu, která vyjadřuje odpor proti vnikání tělesa zkušebního do povrchu testovacího tělesa. Hodnoty se uvádí buď v jednotce MPa, popřípadě bez jednotek a to podle zkušebních metod podle Brinella, Rockwella nebo Vickerse.

Co se týče zkoušky tvrdosti podle Rockwella, tak to je statická zkouška tvrdosti materiálu. Řeší a sjednocuje ho i naše norma ČSN EN ISO 6508-1. Princip testu je velmi prostý – identor (zkušební těleso) vnikne po specifické míře zatížení do jiného materiálu, no a podle toho, jak moc hluboko došlo ke vrypu, se určí tvrdost daného kovu.

Zatížení materiálu se provádí ve formě předběžné a celkové. Jejich rozdíl je v tom, že předběžné slouží k tomu, aby se zcela minimalizoval vliv případné pružnosti materiálu na test.

Právě u značení a provedení zkoušek dle Rockwella podle typu se i u HRC využívá jako indentor diamantový kužel, co je u typu HRA, avšak oproti zkoušce HRA se nepoužívá jen síla 588 N, ale výrazně vyšší síla 1471 N.

Porovnání hodnot tvrdosti dle pevnosti oceli

 Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Tvrdosti_C.png