📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Pommel nože nebo mačety

Vysvětlení pojmu

Pommel je prastarý výraz, kterého se nemusíte bát, ačkoli se s tímto výrazem nesetkáte každý den. Pochází z anglo-normanského “pomel”, což znamená malé jablko. Takto byla nazývána horní část rukojeti meče, která jablko mohla připomínat. Pommel je v rozšířeném slova smyslu zvětšené kování v horní části rukojeti. 

Použití

Od 11 století našeho letopočtu, byl pommel dostatečně těžký, aby se stal protiváhou čepele meče. Boj s takto vyváženým mečem byl plynulejší a hbitější. Hlavní úloha pommelu spočívá především v lepší držením předmětu (meče, mačety, dýky) a zabránění vyklouznutí z ruky. Dá se říci, že pommel vylepšoval ergonomické vlastnosti konkrétního předmětu. A tak je tomu dodnes. 

Jiné výrazy 

Pommel se v našich končinách označuje i jinak.

 Například:

  • hruška
  • tlouk 

Výskyt

Pommel je poměrně rozšířený a nejčastěji se s ním setkáme tam, kde je potřeba, aby byla rukojeť ergonomická a nevypadávala z ruky. Proto nás nepřekvapí, že jej najdeme na: 

  • noži 
  • meči 
  • mačetě 

Lze se s ním setkat i na některých násadách pracovních nástrojů. Variant a tvarů je nepřeberné množství a určitě nás nepřekvapí, že je součástí zdobení například u již zmíněných mečů a za více, než 1000 let používání doznal mnoha proměn.