📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Bisfenolu A

Bisfenol A (BPA) je organická sloučenina používaná při výrobě některých typů plastů, převážně polykarbonátů. Při chemických reakcích, které při výrobě probíhají, se bisfenol zabuduje chemickými vazbami do plastu, takže následně by se z něj již neměl uvolňovat, nicméně bylo zjištěno, že nepatrná část se dostává do potravního řetězce. Z tohoto důvodu bylo věnováno velké úsilí při zjišťování účinků bisfenolu A na lidské zdraví, přičemž byly potvrzeny jeho negativní účinky. Při důkladném testování byly zjištěny hormonální účinky bisfenolu A, které mohou vést ke zdravotním komplikacím, zároveň bylo ale ověřeno, že toto platí až při výraznějším uvolňování bisfenolu. Pokud jsou u plastových výrobků dodrženy předpisy pro migrační limity této látky (uvolňované množství), nemělo by docházet k poškození zdraví. Nakonec bylo rozhodnuto z důvodu preventivní bezpečnosti zakázat používat plasty s obsahem bisfenolu A pro výrobu některých věcí, například lahví pro kojence či obalů na potraviny určené dětem.