📢 Posouváme se dál: Top–ArmyShop mění jméno na Rigad! Chci si přečíst více

Dá se kempovat všude, nebo existují nějaké omezení?

8. září 2021Rady a tipyOndřej KrotilDoba čtení 4 minuty

Jak se vyhnout pokutám za nelegální táboření?

Mezi tábořením a nocováním, případně spaním pod širákem je velký rozdíl, který ve velké míře neznají ani ochránci přírody. Buďte chytří a nedostaňte se do potíží. Od teď budete vědět, co smíte a co je ta hranou zákona.

Co se rozumí pod pojmem táboření?

Právní výklad pojmu táboření zní velice šalamounky. Tábořit se smí pouze na vyhraněných místech.

Za táboření lze považovat, pokud:

·   setrváte na jednom místě více, nežli den

·   rozděláváte oheň

·   stavíte si přístřešek na spaní

Přenocování pod širákem (bivakování) není táboření

Pokud se z jakéhokoli důvodu zdržíte v přírodě, například při turistice nebo na rybách, můžete se podle svého uvážení rozhodnout přenocovat. Spaní pod širákem nesplňuje definici táboření. V momentě, kdy si rozbalíte spacák, ulehnete a druhý den své působiště opustíte, nesplňujete definici táboření/táborníka. Tím pádem se žádného porušení zákona nedopouštíte.

Doporučené produkty

Jak si můžete zkvalitnit nocování ve volné přírodě?

Jak již nyní víme, hlavní znak táboření je zakládání ohně. Pokud se škatulky táborníka chcete vyhnout a stále chcete mít příjemný prožitek z nocování ve volné přírodě, pak vám doporučujeme pořídit si kvalitní plynový vařič. Oheň sice rozdělávat nesmíte, ale uvařit si dobrý čaj nebo kávu na plynovém vařiči je dovoleno.

Neméně důležitý je i kvalitní spací pytel, který si můžete vylepšit modifikací takzvaným „žďárským vakem“ do kterého vložíte spací pytel, karimatku a zůstanete ochráněni před deštěm.

Jedním z moderních způsobů bivakování je používání hamaky, závěsné sítě, ve které se i v drsnějších podmínkách vyspíte do růžova.

Zakládání ohně

Zakládat oheň lze pouze na vyhrazených místech. Jak již bylo zmíněno výše, založení ohně je jedním ze základních znaků táboření. Můžete se setkat i s místy, kde je táboření povolené, ale rozdělání ohně příslušná vyhláška zapovídá.

S tímto se setkáte především u národních parků a chráněných krajinných oblastí. Mějte na paměti, že tyto oblasti mohou omezit dobu, po kterou se smíte zdržovat na jednom místě. V tom případě máte zakázané i obyčejné bivakování (nocování).

Naštěstí takové striktní podmínky platí jen na malé ploše Česka, nicméně vždy přizpůsobte svůj časový harmonogram.

 To samé platí při turistických výletech do zahraničí. Svůj harmonogram cesty přizpůsobte podle místních předpisů – pokuty za nedodržování předpisů se mohou vyšplhat do závratných výšin.

Doporučené produkty

Úklidem ohniště nic nekončí

Slušnost a čest vzorného turisty zní jasně: Po jakémkoli táboření, případně nocování uveďte své působiště do takového stavu, ve kterém bylo před vaším příchodem. Ve výsledku to znamená, že vypité plastové lahve nebo zbytky obalů po jídle po sobě musíte uklidit. Buďte slušní a ohleduplní.

 Funguje jednoduchá rovnice. Co si do přírody přinesete, to si také vezměte zpátky sebou, případně vyhoďte na vyhrazeném místě.

Nepořádek po ohništi je potřeba po sobě uklidit. Zároveň je vaší povinností ohniště zajistit tak, aby nedošlo k náhodnému vzplanutí, a následném požáru. Bezpečnost při rozdělávání ohně je vždy na prvním místě!

Doporučení na závěr

Před odjezdem do zahraničí se raději podívejte na místní legislativu, která upravuje táboření a bivakování v konkrétním regionu.

 I v některých oblastech Česka se lze setkáte se zákazem nocování, což je jeden ze způsobů, jak zabránit bivakování. S tímto zákazem se setkáte především v přísně chráněných oblastí. Pro běžné přespání v lese, u vody při rybaření nebo při delší turistice si hravě vystačíte s bivakem a můžete s klidným srdcem spát téměř kdekoli.

Buďte slušní a ohleduplní. Příroda se odmění tím, že vám nabídne oázu tolik potřebného klidu. Proti nelidskému chování je ale bezbranná. Pomožte jí tedy svým odpovědným chováním.

Doporučené produkty

Čtenáře dále zajímá